แมวไทยสายพันธุ์ต่างๆ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
แมวเปอร์เซีย แมวจากแดนตะวันออกกลาง ซึ่งมีถิ่นกำเนิด อยู่ในแถบเปอร์เซียหรือประเทศตุรกีกับอิหร่านในปัจจุบันแมวเปอร์เซียถือเป็นแมวต่างประเทศสายพันธุ์แรกที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยสิ่งที่ทำให้แมวสายพันธุ์นี้ยังคงเป็นที่นิยมในหมู่คนรักแมวก็เพราะว่า.....
แมวอเมริกัน ชอร์ตแฮร์ แมวสายพันธุ์อเมริกาที่สืบเชื้อสายมาจาก ประเทศในแถบยุโรป และแพร่พันธุ์มายังอเมริกา เมื่อสมัยที่ชาวยุโรปเดินทางไปแสวงหาถิ่นที่อยู่ใหม่ โดยพวกเขาได้นำแมวอเมริกันชอร์ตแฮร์ ติดเรือ ไปด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้หนูทำลายข้าวของ.....
แมวสก็อตติช โฟลด์ แมวสายพันธุ์นี้แบ่งออกเป็น 2 แบบคือแบบ ขนสั้นกับแบบขนยาว โดยทั้ง 2แบบจะมีลักษณะ ตัวกลม หัวกลม มีช่วงคอสั้น ดวงตากลมใหญ่ และมีหูตั้งตรงขนาดกลางไปจนถึงหูพับขนาดเล็กที่มีมุมพับกว้าง ปลายหูส่วนใหญ่จะกลม หูของ ลูกแมวจะเริ่มพับในช่วง 2-3 อาทิตย์แรก.....
อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ
แมววิเชียรมาศ เนื่องจากแมววิเชียรมาศเป็นแมวที่มีแต้ม สีน้ำตาลเข้ม 9 จุดอยู่บนตัวได้แก่ที่ปลายเท้าทั้งสี่ ปลายหูทั้งสองปลายหาง บนจมูก และที่อวัยวะ เพศดังนั้นจึงถูกคนเข้าใจผิดบ่อย ๆ ว่า เป็นแมว เก้าแต้ม .....
แมวบริติช ชอร์ตแฮร์ เป็นแมวที่มีลักษณะกะทัดรัด สมดุลดี แข็ง แรง หน้าอกเต็มและกว้าง ขาสั้น อุ้งเท้ากลม หาง หนาและกลม หัวกลมรับกับใบหูขนาดเล็ก คอสั้น แก้มยุ้ย คางหนา ดวงตากลมโต จมูกค่อนข้างสั้น ขนหนาและสั้น มีอายุเฉลี่ยประมาณ 15-20 ปี.....
อ่านต่อ อ่านต่อ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 โรงเรียนนากระแซงศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69
 สพฐ.
 สพม.29
Facebook Google
จัดทำโดย ด.ญ.พิไลวัลย์ อ่อนวรรณะ และ ด.ญ.เพ็ญพิสุทธิ์ บุญมานันต์ โรงเรียนนากระแซงศึกษา ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ติดต่อ Webeditor : 0989739521aa@gmail.com
แมวไทยสายพันธุ์ต่างๆ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
 •  

  • หน้าแรก
  • เมนูเนื้อหา
    แมวเปอร์เซีย
    แมวอเมริกัน ชอร์ตแฮร์
    แมวสก็อตติช โฟลด์
    แมววิเชียรมาศ
    แมวบริติช ชอร์ตแฮร์
  • อัลบั้ม
  • วีดีโอ
  • ดาวน์โหลด
  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
    โรงเรียนนากระแซงศึกษา
    กระทรวงศึกษาธิการ
    งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69
    สพฐ.
    สพม.29
    Facebook
    Google
  • ผู้จัดทำ
แมวเปอร์เซีย แมวจากแดนตะวันออกกลาง ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเปอร์เซีย หรือประเทศตุรกีกับอิหร่านในปัจจุ บันแมวเปอร์เซียถือเป็นแมวต่างประเทศสายพันธุ์แรกที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยสิ่งที่ทำให้แมวสายพันธุ์นี้ยังคงเป็นที่นิยมในหมู่คนรักแมวก็ เพราะว่า.....
แมวอเมริกัน ชอร์ตแฮร์ แมวสายพันธุ์อเมริกาที่สืบเชื้อ สายมาจากประเทศในแถบยุโรปและแพร่พันธุ์มายังอเมริกาเมื่อสมัยที่ชาวยุโรปเดินทางไปแสวงหาถิ่นที่อยู่ใหม่ โดยพวกเขาได้นำแมวอเมริกันชอร์ตแฮร์ ติดเรือไปด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ หนูทำลายข้าวของ.....
แมวสก็อตติช โฟลด์ แมวสายพันธุ์นี้แบ่งออกเป็น 2 แบบคือแบบขนสั้นกับแบบขนยาว โดยทั้ง 2แบบจะมีลักษณะตัวกลม หัวกลม มีช่วงคอสั้น ดวงตากลมใหญ่ และมีหูตั้งตรงขนาดกลางไปจนถึงหูพับขนาดเล็กที่มีมุมพับกว้าง ปลายหู ส่วนใหญ่จะกลม หูของลูกแมวจะเริ่ม พับในช่วง 2-3 อาทิตย์แรก.....
อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ
แมววิเชียรมาศ เนื่องจากแมววิเชียรมาศเป็น แมวที่มีแต้มสีน้ำตาลเข้ม 9 จุดอยู่บน ตัวได้แก่ที่ปลายเท้าทั้งสี่ปลายหูทั้ง สองปลายหาง บนจมูก และที่อวัยวะ เพศดังนั้นจึงถูกคนเข้าใจผิดบ่อย ๆ ว่า เป็นแมวเก้าแต้ม .....
แมวบริติช ชอร์ตแฮร์ เป็นแมวที่มีลักษณะกะทัดรัด สมดุลดี แข็งแรง หน้าอกเต็มและ กว้าง ขาสั้น อุ้งเท้ากลม หางหนา และอุ้งเท้ากลม หัวกลมรับกับใบหู ขนาดเล็ก คอสั้น แก้มยุ้ย คางหนา ดวงตากลมโต จมูกค่อนข้างสั้น ขน หนาและสั้น มีอายุเฉลี่ยประมาณ 15-20 ปี.....
อ่านต่อ อ่านต่อ
จัดทำโดย ด.ญ.พิไลวัลย์ อ่อนวรรณะ และ ด.ญ.เพ็ญพิสุทธิ์ บุญมานันต์ โรงเรียนนากระแซงศึกษา ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ติดต่อ Webeditor : 0989739521aa@gmail.com
แมวไทยสายพันธุ์ต่างๆ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
แมวเปอร์เซีย แมวจากแดนตะวันออกกลางซึ่งมีถิ่นกำเนิด อยู่ในแถบเปอร์เซียหรือประเทศตุรกีกับอิหร่านในปัจจุบันแมวเปอร์เซียถือเป็นแมวต่างประเทศสายพันธุ์แรกที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยสิ่งที่ทำให้แมวสายพันธุ์นี้ยังคงเป็นที่นิยมในหมู่คนรักแมวก็ เพราะว่า.....
อ่านต่อ
แมวอเมริกัน ชอร์ตแฮร์ แมวสายพันธุ์อเมริกาที่สืบเชื้อสายมาจาก ประเทศในแถบยุโรปและแพร่พันธุ์มายังอเมริกาเมื่อสมัยที่ชาวยุโรปเดินทางไปแสวงหาถิ่นที่อยู่ใหม่ โดยพวกเขาได้นำแมวอเมริกันชอร์ตแฮร์ ติดเรือ ไปด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้หนูทำลายข้าวของ.....
อ่านต่อ
แมวสก็อตติช โฟลด์ แมวสายพันธุ์นี้แบ่งออกเป็น 2 แบบคือแบบ ขนสั้นกับแบบขนยาว โดยทั้ง2แบบจะมีลักษณะ ตัวกลม หัวกลม มีช่วงคอสั้น ดวงตากลมใหญ่และ มีหูตั้งตรงขนาดกลางไปจนถึงหูพับขนาดเล็กที่มีมุมพับกว้าง ปลายหูส่วนใหญ่จะกลม หูของลูกแมว จะเริ่มพับในช่วง 2-3 อาทิตย์แรก.....
อ่านต่อ
แมววิเชียรมาศ เนื่องจากแมววิเชียรมาศเป็นแมวที่มีแต้มสี น้ำตาลเข้ม 9 จุดอยู่บนตัวได้แก่ที่ปลายเท้าทั้ง สี่ปลายหูทั้งสองปลายหาง บนจมูก และที่อวัยวะ เพศดังนั้นจึงถูกคนเข้าใจผิดบ่อย ๆ ว่า เป็นแมว เก้าแต้ม .....
อ่านต่อ
แมวบริติช ชอร์ตแฮร์ เป็นแมวที่มีลักษณะกะทัดรัด สมดุลดี แข็ง แรง หน้าอกเต็มและกว้าง ขาสั้น อุ้งเท้ากลม หาง หนาและอุ้งเท้ากลม หัวกลมรับกับใบหูขนาดเล็ก คอสั้น แก้มยุ้ย คางหนา ดวงตากลมโต จมูกค่อน ข้างสั้น ขนหนาและสั้น มีอายุเฉลี่ยประมาณ 15-20 ปี.....
อ่านต่อ
จัดทำโดย ด.ญ.พิไลวัลย์ อ่อนวรรณะ และ ด.ญ.เพ็ญพิสุทธิ์ บุญมานันต์ โรงเรียนนากระแซงศึกษา ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
แมวไทยสายพันธุ์ต่างๆ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
แมวเปอร์เซีย แมวจากแดนตะวันออก กลางซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบ เปอร์เซียหรือประเทศตุรกีกับ อิหร่านในปัจจุบันแมวเปอร์เซียถือเป็นแมวต่างประเทศสายพันธุ์แรกที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยสิ่งที่ทำให้แมวสายพันธุ์นี้ยังคงเป็นที่นิยมในหมู่คนรักแมวก็เพราะว่า.....
อ่านต่อ
แมวอเมริกัน ชอร์ตแฮร์ แมวสายพันธุ์อเมริกาที่สืบ เชื้อสายมาจากประเทศในแถบยุ โรปและแพร่พันธุ์มายังอเมริกาเมื่อสมัยที่ชาวยุโรปเดินทางไปแสวงหาถิ่นที่อยู่ใหม่โดยพวกเขาได้นำแมวอเมริกันชอร์ตแฮร์ ติดเรือไปด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้หนูทำลายข้าว ของ.....
อ่านต่อ
แมวสก็อตติช โฟลด์ แมวสายพันธุ์นี้แบ่งออกเป็น 2 แบบคือแบบขนสั้นกับแบบขน ยาว โดยทั้ง2แบบจะมีลักษณะ ตัวกลม หัวกลม มีช่วงคอสั้น ดวง ตากลมใหญ่และมีหูตั้งตรงขนาด กลางไปจนถึงหูพับขนาดเล็กที่มี มุมพับกว้างปลายหูส่วนใหญ่จะ กลมหูของลูกแมวจะเริ่มพับใน ช่วง 2-3 อาทิตย์แรก.....
อ่านต่อ
แมววิเชียรมาศ เนื่องจากแมววิเชียรมาศเป็น แมวที่มีแต้มสีน้ำตาลเข้ม 9 จุดอยู่ บนตัวได้แก่ที่ปลายเท้าทั้งสี่ปลาย หูทั้งสองปลายหาง บนจมูก และ ที่อวัยวะเพศดังนั้นจึงถูกคนเข้าใจผิดบ่อย ๆ ว่า เป็นแมวเก้า แต้ม .....
อ่านต่อ
แมวบริติช ชอร์ตแฮร์ เป็นแมวที่มีลักษณะกะทัด รัด สมดุลดี แข็งแรง หน้าอกเต็ม และกว้าง ขาสั้น อุ้งเท้ากลม หาง หนาและอุ้งเท้ากลม หัวกลมรับ กับใบหูขนาดเล็ก คอสั้น แก้มยุ้ย คางหนา ดวงตากลมโต จมูกค่อน ข้างสั้น ขนหนาและสั้น มีอายุ เฉลี่ยประมาณ 15-20 ปี.....
อ่านต่อ
จัดทำโดย ด.ญ.พิไลวัลย์ อ่อนวรรณะ และ ด.ญ.เพ็ญพิสุทธิ์ บุญมานันต์ โรงเรียนนากระแซงศึกษา ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ติดต่อ Webeditor : 0989739521aa@gmail.com